Activity & Press Release งานครบรอบ 12 ปี สมาคมฯ (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร)

November 8, 2019

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมบูธ บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด ในงาน ครบรอบ 12 ปี สมาคมฯ (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) ภายใต้แนวคิด “เกษตรไทย ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี คุณจิรวดี อังศุมาลี รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้ที่มาร่วมชมงานอย่างคับคั่ง

greenlatex marketing

http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_001.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_002.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_003.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_004.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_005.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_006.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_007.png
Please register to download
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin