Activity & Press Release Big Cleaning Day

June 24, 2019

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด ร่วมกันทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณหมู่บ้านหมู่บ้านไทยธานี ในกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ รักษาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day” ภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

greenlatex marketing

http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_001.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_002.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_003.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_004.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_005.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_006.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_007.png
Please register to download
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin