HomeMaterial COMPRESS FOAM

WE WORKED FOROur Innovative Bedding Products

ฟองน้ำอัดชนิดพิเศษ เป็นโฟมนุ่มที่เราเลือกใช้วัสดุอย่างดีมีคุณภาพ ผ่านกรรมวิธีและให้ความร้อนเพื่อสร้างโฟมสามมิติที่มีส่วนผสมของ “โปร่งสบาย“ กระบวนการนี้ยังทำให้หยุดการสะสมของแบคทีเรีย มีความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษ ทำให้มีความแข็งมากพอ ไม่ยวบ หรือยุบตัว เพราะคุณสมบัติที่ดีของฟองน้ำอัดชนิดพิเศษของกรีนลาเท็กซ์ ให้ความรู้สึกสบายตัว นอนแล้วไม่ปวดหลัง และยึดอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก ด้วยวิธีการในการผลิตที่ได้มาตรฐาน
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/001-23-1.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/03/001-20-1.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_001.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_002.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_003.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_004.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_005.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_006.png
http://www.greenlatex.com/wp-content/uploads/2018/09/footer-logo-01_007.png
Please register to download
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin